zuil-2

Tractie systeem

Het Tractie Systeem volgens Van Zuilichem is een hulpmiddel om manuele tracties aan de lumbale en thoracale wervelkolom op eenvoudige en comfortabele wijze mogelijk te maken in één-, twee-en driedimensionale richting, rekening houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de patiënt en de relatieve doelstellingen van de behandelaar.

Door middel van fixatie, instelling en sturing kunnen de gewenste structuren beïnvloed worden, waarbij zo segmentaal mogelijk gelokaliseerd kan worden in elke gewenste uitgangshouding. De basisuitgangshoudingen zijn rug-, buik-, en zijligging: vanuit deze drie uitgangshoudingen kunnen in meer of mindere mate flexie, extensie, lateroflexie, rotatie of combinaties hiervan aan de wervelkolom worden ingebracht. De positie waarin de wervelkolom wordt ingesteld, wordt steeds opnieuw bepaald door: de indicatiestelling, het niveau, de te belasten structuur, de belastbaarheid van het weefsel, de uit te voeren techniek, de actualiteit, het welbevinden van de patiënt, etc.

Het behoud van een optimale fysiologische buik-, flank- en topademhaling, waardoor voorkoming van de toename van de ongewenste introabdominale druk, is één van de belangrijkste uitgangspunten. Het manuele concept biedt de patiënt de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de mate waarin en de wijze waarop tractie wordt gegeven. Het haptonomisch aspect kan optimaal worden benut. Maximale ontspanning is immers een voorwaarde om te kunnen komen tot adequate tractie !

De geringe fysieke belasting voor zowel patiënt als behandelaar, het pascomfort, het snel kunnen aanleggen, het gemakkelijk kunnen wisselen van uitgangshoudingen, de bruikbaarheid op elke gewenste behandeltafel, zowel in praktijk / polikliniek alsook in de buitenpraktijk/ kliniek, het te verwaarlozen volume en het altijd passend zijn, maken dit wervelkolomtractiesysteem tot een verlengstuk van de handen van de betreffende behandelaar. De bruikbaarheid van het tractiesysteem met zijn vergaande toepassingsmogelijkheden is in belangrijke mate afhankelijk van de eigen creativiteit.

Het idee om te komen tot de ontwikkeling van dit tractiesysteem is geboren vanuit onvrede over de beperkingen van de reeds bestaande apparatieve en manuele tractiemogelijkheden onder steeds wisselende omstandigheden.

Na tijdenlang experimenteren met materialen, en technieken heeft het geheel in het werkveld zijn huidige vorm gekregen.

Het systeem is gemaakt van duurzame, niet rekbare canvas, stalen beugels, klittenbandsluitingen, roestvrij stalen blokken en niet rekbare kunststof lijn.

Het is opgebouwd uit:

  1. een thoraxfixatiegordel ;
  2. een lumbaaltractiegordel ;
  3. een blokken/lijntractie-unit ;
  4. een manipulatiewig;
  5. een verlengstuk voor de fixatiegordel.

Aansluiting op een elektrisch gestuurde tractie-unit behoort tot de mogelijkheden, hoewel het systeem primair bedoeld is voor het uitvoeren van manuele tracties.

Op schrift gestelde technieken worden bijgeleverd.

Desgewenst kan zorg gedragen worden voor een videopresentatie.

Freek Weijers en Ton Vogelaar hebben als eindverhandeling aan de Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Geneeskunde en Farmacie, GGS Manuele Therapie aangetoond dat het tractiesysteem volgens van Zuilichem tractie geeft ter hoogte van de Lumbale wervelkolom. In onderstaand artikel wordt beschreven wat er in hun studie is onderzocht en aangetoond. Voor vragen, opmerkingen of wanneer u het volledige onderzoek wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de auteurs.

Auteurs: Freek Weijers en Ton Vogelaar
Promotor: Prof. Dr. P. Van Roy