Heidi van Meir MSc.

GZ-psycholoog

Achtergrond
Heidi is begonnen als basispsycholoog en heeft in 2016 de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond, waarmee zij zich heeft gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van diverse psychische klachten. Daarnaast heeft zij zich verdiept in de cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptance and commitment therapy (ACT), schematherapie en EMDR therapie. Naast haar werk binnen de revalidatie is Heidi ook werkzaam in een praktijk voor ambulante GGZ. 

Heidi bekijkt het welbevinden van de mens vanuit het biopsychosociale model, wat er vanuit gaat dat problemen en stoornissen veroorzaakt worden door een combinatie van biologische/medische, psychische en sociale factoren. Een verandering in een van deze domeinen heeft onvermijdelijk invloed op de andere twee. 

In de gesprekken probeert Heidi inzicht te geven in jouw gedachten en gedrag. Door deze bewustwording ontstaat ruimte voor verandering. Door anders om te leren gaan met jouw klachten en/of beperkingen kun je weer grip krijgen op jouw welbevinden. 

Persoonlijke aandacht
Heidi: “Middels een rustige, persoonsgerichte benadering probeer ik een veilige situatie te creëren, waarbinnen mensen zich op hun gemak voelen en zich open durven te stellen. Bij de kennismaking probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te vormen van jou als persoon. Naast jouw klachten staan we o.a. stil bij jouw sociaal functioneren, je leergeschiedenis en belemmerende cognities. Wie ben je, welke cognities heb je over jouw klachten, hoe ga je met situaties om, hoe heb je geleerd dit zo te doen en hoe zou je dit anders willen zien? 

Ook onderzoeken we of er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen, welke hebben geleid tot traumagerelateerde klachten. Het meemaken van traumatische ervaringen leidt vaak tot lichamelijke spanningsklachten en kunnen daarmee een revalidatietraject belemmeren. In dat geval zet ik EMDR therapie in om herinneringen aan de gebeurtenis te verwerken en daarmee de traumagerelateerde (spannings)klachten te verminderen. 

Maar een traject doorloop je vaak niet alleen; Mensen in jouw omgeving volgen het van dichtbij en van hen worden regelmatig ook aanpassingen gevraagd. Waar nodig betrek ik dan ook mensen uit jouw omgeving in de behandeling. Zo kan een eventuele partner, met jouw goedkeuren, worden uitgenodigd om mee te komen naar een gesprek. 

Wanneer de gesprekken binnen een revalidatietraject ontoereikend blijken te zijn en er indicatie is voor psychologische behandeling, denk ik graag mee in het vinden van en verwijzen naar passende vervolgzorg.”

Neem contact met mij op

Tip voor een gezonde leefstijl

Naast een positief effect op het lichaam, heeft regelmatig bewegen ook een positieve invloed op jouw psychisch welbevinden. Door beweging komen stofjes als endorfine, dopamine en serotonine vrij. Deze stoffen geven je een prettig gevoel en verminderen psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens.