zuil-2

Poliklinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatie- geneeskunde

Bij Van Zuilichem Zorg kun je terecht voor poliklinische revalidatiegeneeskunde. Dit is bedoeld voor mensen waarbij de eerstelijnszorg geen afdoende resultaat heeft opgeleverd en/of als er sprake is van een complexe zorgvraag. Samen met jou en jouw omgeving werken we toe naar maximale zelfstandigheid. Natuurlijk is dat maatwerk.

Voor wie?

Poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen waarbij de eerstelijnszorg geen afdoende resultaat heeft opgeleverd en/of als er sprake is van een complexe zorgvraag. De klachten kunnen bijvoorbeeld in stand worden gehouden door irreële ideeën over hoe met de klachten om te gaan door de persoon zelf, problemen in de sociale omgeving of op het werk. Ondanks optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of andere (para)medici kan het zijn dat de klachten dan niet of nauwelijks afnemen.

Waarvoor kunt u terecht?

Het team Van Zuilichem is gespecialiseerd in problemen zoals chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van fibromyalgie, artrose, whiplash en lage rug- en nekklachten. Daarnaast komen ook neurologische aandoeningen als Multiple Sclerose, parkinson, hersenfuncties, spraak en CVA in aanmerking, evenals hart-, vaat-, long- en oncologische aandoeningen en andere chronische en operatief gerelateerde problematiek.

Meer informatie

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van fibromyalgie,
  • artrose,
  • whiplash,
  • lage rug- en nekklachten.


Daarnaast komen ook de neurologische aandoeningen Multiple Sclerose, Parkinson en CVA in aanmerking, evenals hart-,vaat-, long- en oncologische aandoeningen en andere chronische en/of operatief gerelateerde problematiek. In dit geval kan een revalidatieteam met verschillende gespecialiseerde zorgverleners een uitkomst bieden.

Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma naast een revalidatiearts bestaan uit ergotherapie, (gespecialiseerde) fysiotherapie, (gespecialiseerde) psychologie, EMDR therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podotherapie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore therapie, hypnotherapie en cesartherapie. Ook behoren orthopedische (schoen)aanpassingen c.q. hulpmiddelen tot de mogelijkheden.

Onze medisch specialisten en paramedici werken nauw samen in een team. De verschillende therapieën versterken elkaar: 1+1 = 3. Dit alles in een aangename omgeving waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.

Wij werken volgens en onder toezicht van de Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland AGB code: 22-220690. KvK: 59943106

Om in aanmerking te komen voor poliklinische revalidatie is een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Onze casemanager doet een eerste intake. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Er wordt gekeken of poliklinische revalidatie inderdaad gewenst is en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Indien poliklinische revalidatie gewenst is, worden er aansluitend persoonlijke behandeldoelen geformuleerd. Daarna volgt een consult van ongeveer 30 minuten bij de revalidatiearts. Hij/zij coördineert het behandeltraject en beslist tevens welke zorgverleners worden ingeschakeld bij jouw behandeling.

Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma bestaan uit ergotherapie, (gespecialiseerde) fysiotherapie, psychologie, EMDR therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podologie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore-, hypno- en/of Cesartherapie en orthopedische schoenaanpassingen c.q. hulpmiddelen.

Revalidatiegeneeskunde Van Zuilichem voert de revalidatiebehandeling uit onder toezicht van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (AGB 22220690).

Dit is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instelling voor het leveren van medische specialistische zorg. Dit betekent dat deze revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en dus vanuit de basisverzekering wordt betaald. Een aanvullende ziektekostenverzekering is hiervoor niet noodzakelijk. Voor onze patiënten zijn er, buiten het verplichte eigen risico, geen kosten verbonden aan onze revalidatiegeneeskundige behandelingen.

Alg

Vragen?

Heb je vragen over ons poliklinische revalidatietraject of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met Revalidatiegeneeskunde Van Zuilichem.

Je kunt direct contact met ons opnemen voor meer informatie of het maken van een afspraak via 0165 – 512257. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@vanzuilichemzorg.nl.

Wanneer je te vroeg bent op je afspraak bij ons in de praktijk, of onverhoopt een paar minuten moet wachten, kun je gebruik maken van ons gratis WIFI netwerk en bieden wij je een kopje koffie of thee aan.