zuil-2

Onze werkwijze

Gezond bewegen is onze doelstelling. Om dit te bereiken willen wij graag onze kennis en expertise beschikbaar stellen voor jou. Je mag rekenen op persoonlijke aandacht, deskundigheid en kwalitatief hoogwaardige behandelingen van je therapeut. Met als einddoel je toekomstige problemen te voorkomen (preventie) en bestaande klachten op te lossen (curatie). Daarnaast streven we naar intercollegiale samenwerking en behandelen wij volgens de nieuwste bewezen behandelmethodes (evidence based practice).

Eerste afspraak
De eerste afspraak bestaat meestal uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek om jouw klachten in kaart te brengen. Aan de hand van deze bevindingen wordt een specifiek op jouw klachten gericht begeleidingstraject opgesteld en gemotiveerd, waarbij ook de alternatieve mogelijkheden worden besproken.

Diagnose
Afgaande op de diagnose van de verwijzend arts en/of jouw hulpvraag word je ingedeeld bij die gespecialiseerde fysiotherapeut, die jou het beste kan begeleiden bij het herstel van jouw klachten. Indien in een bepaald stadium van het behandeltraject jouw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft, zullen wij intercollegiaal overleg voeren en de behandeling desgewenst bijsturen. Daarbij kunnen we eventueel gebruik maken van andere specialismen binnen ons team. Door deze wijze van werken wordt zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt van de in onze praktijk aanwezige deskundigheid.

De juiste therapeut
Ons team bestaat uit hoogopgeleide therapeuten met elk zijn of haar eigen specialisaties binnen de fysiotherapie. Zo staat er altijd de juiste fysiotherapeut voor je klaar.

Is jouw behandelend fysiotherapeut afwezig (ziekte, vakantie, cursus, etc.), dan kun je terecht bij een collega met dezelfde expertise. 

Behandelvormen
Geen één behandelvorm is standaard. De ene behandelvorm is mogelijk aangenaam (pijnstillend), sommige zijn pijnlijk (rekking van weefsels) en andere inspannend (oefeningen). Gewoonlijk zul je geen napijn van een behandeling hebben. Soms kan dit echter wel het geval zijn. Daarom zal elke vorige behandeling nauwkeurig geëvalueerd worden. Als het goed is, verandert jouw klachtenbeeld tijdens de behandeling en daarom is het niet nodig om steeds elke behandeling precies hetzelfde uit te voeren als de vorige. Het opvolgen van adviezen/leefregels en het uitvoeren van huiswerkoefeningen zijn noodzakelijk. Oefeningen worden ook regelmatig aangepast, al naargelang de vooruitgang die je boekt tijdens de behandeling.

Oefenschema’s
De huiswerkoefeningen en -schema’s, die op jouw situatie zijn afgestemd, worden per e-mail aan jou ter beschikking gesteld. Wij doen daarbij een appel op jouw zelfwerkzaamheid en therapietrouw. Ook kun je, zolang je onder behandeling bent binnen onze praktijk, geheel gratis gebruik maken van de apparatuur in onze oefenzaal, zodat je zelfstandig jouw op maat gemaakt trainingsprogramma kunt uitvoeren, zoals de therapeut jou dat heeft aangeleerd. Vraag naar de beschikbaarheid van de zaal aan de balie. Ook bespreken we met jou de voor jou relevante sporten en kunnen we jou daarin adviseren.

Behandelresultaat en privacy
Aan het einde van het behandeltraject wordt een verslag (al dan niet elektronisch) verzonden aan de verwijzend arts. Hierin staan alle relevante gegevens over het behandelresultaat. Informatie over jouw aandoening zal pas verstrekt worden na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van jou. Je hebt inzage in het door ons over jou aangelegde elektronisch patiëntendossier (EPD). Jouw toestemming is nodig voor al onze verrichtingen (zelfbeschikkingsrecht). De Wet AVG is op deze registraties van toepassing.

Kwaliteitseisen
Wij willen graag aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. We zijn opgenomen bij de volgende kwaliteitsnetwerken: