zuil-2

Klachtenbehandeling

Bij Van Zuilichem Gespecialiseerde Fysiotherapie proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg als praktijk.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang (www.zorgbelang-nederland.nl).

Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut voor u geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij het management via klacht@vanzuilichemzorg.nl

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

De Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. (033) 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

De Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
De regionale tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:

Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661